خط مشئ

about3این شرکت به منظور حفظ و اعتلای جایگاه شرکت و رسیدن به موقعیت یک شرکت پیشتاز در زمینه تولید انواع عایق‌های رطوبتی از طریق عرضه محصولات مرغوب به مشتریان، تصمیم به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس خواسته‌های ایزو ۲۰۰۸-۹۰۰۱ و اخذ استانداردهای ملی گرفته است. ما معتقدیم دست یابی به اهداف فوق با تکیه به اصول زیر امکان پذیر است:
۱- کیفیت محصول و بهبود مستمر آن
۲- کاهش هزینه‌های کیفیت و دوباره کاری‌ها
۳- تطابق با خواسته‌های مشتری و تحویل به موقع تولیدات
۴- تعیین منابع لازم و ارائه آموزش‌های مستمر کارکنان