در اینجا به طریقه عایق سازی کف (به عنوان مثال: کف یک استخر) اشاره شده است:
مرحله اول: در ابتدا رول ایزوگام را بر روی سطحی که قصد عایق‌کاری آن را داریم باز می‌نماییم. شایان ذکر است که سطح مورد نظر باید فاقد هرگونه سنگ ریزه و یا دانه های شن و… باشد.

IMG_5014

مرحله دوم: با استفاده از مشعل و حرارت محصول را به محل های مورد نظر می‌چسبانیم.

IMG_5006

مرحله سوم: در انتها توسط کاردک مخصوص کناره های ایزوگام و بین درزها را مسدود می‌کنیم.

 IMG_5008