نحوه انبار کردن

  • رول‌های ایزوگام بایستی به طور عمودی در جهت فلش روی لیبل، در یک مکان سرپوشیده با درجه حرارت ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

nasb1

  • اگر انبارکردن به شیوه فوق مسیر نبود، بایستی رول‌ها را روی یک پالت قرار داده و با فیلم پلی‌اتیلن آنها را پوشاند.
  • توجه داشته باشید رول‌های عایق، افقی روی هم ریخته نشوند و حتما به صورت عمودی انبار شوند.

roll

  • توصیه می‌شود حداکثر بیش از ۶ ماه عایق در انبار نگهداری نشود.